Գոլֆի և թենիսի դասընթացներ | Վահագնի բնակելի թաղամաս

Գոլֆի և թենիսի դասընթացներ

Քաղաքամերձ ակումբը միավորում է թաղամասի տարածքում գործող սպորտային և ժամանցային բոլոր ենթակառուցվածքները:

Ակումբի անդամ կարող են լինել բոլորը, իսկ Վահագնի թաղամասի բնակիչների համար նախատեսված են անդամակցության արտոնյալ պայմաններ: