Թենիսի կորտեր | Վահագնի բնակելի թաղամաս

Թենիսի կորտեր

Քաղաքամերձ ակումբը միավորում է թաղամասի տարածքում գործող սպորտային և ժամանցային բոլոր ենթակառուցվածքները:

Ակումբի անդամ կարող են լինել բոլորը, իսկ Վահագնի թաղամասի բնակիչների համար նախատեսված են անդամակցության արտոնյալ պայմաններ: